برای استفاده از سامانه اتوماسیون اداری روی رایانه خود باید تنظیماتی را اعمال کنید. برای اعمال این تنظیمات، مراحل زیر را انجام دهید:


     

    بعد از انجام این مراحل تنظیمات لازم جهت استفاده از سامانه اتوماسیون اداری روی رایانه شما اعمال شده و خواهید توانست از طریق آن سامانه اتوماسیون خود را اجرا کرده و مکاتبات خود را انجام دهید.

    در صورت بروز هرگونه مشکل لطفاً با فناوری اطلاعات (88931855 021 و 88898708 021) تماس حاصل فرمایید.


    5.0.2.0
    V5.0.2.0