يکشنبه, 4 اسفند 1398
رئیس شورای عالی استان ها:
لایحه مالیات بر ارش افزوده " نباید اختیارات و منابع مالی مدیریت های محلی را كاهش بدهد
۱۹۲۰۴
 ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ 
۱۷:۳۲:۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

مهندس الویری گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد تمرکز گرایانه دولت محترم تدوین شده و اکنون در مجلس شورای اسلامی در مرحله تصویب است؛ از یک سو باعث محدود کردن اختيار شوراهای اسلامی در وضع عوارض و از سوی دیگر کاهش منابع درآمدی شهرداری ها را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، مهندس مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان ها در اجلاس رسمی این شورا که بعد از ظهر امروز(چهارشنبه) درساختمان شماره 2 این شورا برگزار شد، اظهارداشت: علی رغم پیگیری های متعدد در خصوص لايحه " قانون مالیات بر ارزش افزوده که با رویکرد تمرکز گرایانه دولت محترم تدوین شده و اکنون در مجلس شورای اسلامی در مرحله تصویب می باشد، از یک سو باعث محدود کردن اختيار شوراهای اسلامی در وضع عوارض و از سوی دیگر کاهش منابع درآمدی شهرداری ها را به دنبال خواهد داشت. این امر شوراهای اسلامی را به نهادی تشریفاتی تبدیل خواهد کرد و شهرداریها و دهیاری ها را با بحران مالی و توسعه شهری را با رکود اقتصادی روبرو خواهد نمود.

وی در ادامه گفت: چگونه می شود با وجود آنکه قریب ۸۰ درصد منابع درآمدی شهرداری ها از طریق مصوبات شوراهای اسلامی شهر تامین می شود در لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اختیار این نهاد محلي که برخاسته از درون جوامع محلی که دغدغه ارائه خدمات با کیفیت به شهروندان را دارد این گونه محدود گردد؟ ٣

رئیس شورای عالی استان ها تصریح کرد: با توجه به مشکلات اقتصادی کشور بدون افزایش منابع درآمدی شهرداری ها و دهیاری ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه خدمات با کیفیت توسط شهرداری ها و دهیاری ها، در زمینه محیط زیست، مدیریت پسماند، ایجاد و نگهداری زیرساخت های شهری، توسعه و نگهداری حمل ونقل عمومی، خدمات عمومی شهری، تامین زیرساخت های ورزش همگانی، توسعه برنامه های فرهنگی و اجتماعی با چالش اساسی مواجه خواهد شد.

الویری با بیان اینکه نگرانی شورای عالی استان ها، شهرداران کلان شهرها و مدیریت شهری که به کرات تکرار شده است و در قالب مکاتبات متعدد برای مراجع ذی ربط هم ارسال شده است بیان کرد: بعد از ۱۱۰ سال از عمر قانون گذاری در کشور برای اولین بار نمایندگان محترم در بررسی و تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده" بدون رعایت الزامات آیین نامه داخلی مجلس در خصوص دائمی نمودن قوانین آزمایشی و بدون توجه به اصول قانون اساسی، سیاست های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی، قوانین برنامه های پنج ساله توسعه و قانون برنامه ششم توسعه کشور و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، در صدد بی اختیار نمودن و حذف اختیار وضع و اخذ عوارض توسط شوراهای اسلامی کشور و دولتی نمودن شهرداری ها و بی اعتماد کردن شهروندان نسبت به منتخبین و مدیران شهر می باشند.

به گفته وی؛ بخش عمده ای از احکام مواد لايحه "مالیات بر ارزش افزوده" با مواد و احکام قانون آزمایشی مصوب ۱۳۸۷ سنخیت ندارد که این موضوع یا مفاد ماده (۱۶۸) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد.

رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به ایرادات اساسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده که هم اکنون در صحن مجلس در حال بررسی است تصریح کرد: حذف واژه های "عوارض"، "عوارض آلایندگی"، "عوارض سالانه خودرو" و "عوارض شماره گذاری خودروها" و جایگزینی واژه مالیات برای هر یک، ممنوعیت وضع عوارض و بهاء خدمات توسط شورای اسلامی شهر و بخش بر اموال غير منقول و منقول، پرداخت هزینه های جاری سازمان ها و شرکت های دولتی از محل عوارض سهم شهرداری ها، تسری معافیت مالیاتی دستگاههای دولتی، به عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری ها، عدم استرداد و یا تهاتر مالیاتهای پرداختی توسط شهرداریها و دهیاری ها، خودداری از ارئه گزارش سهم شهرداری ها و دهیاری ها به شورای عالی استانها، عدم رعایت اصول قانون اساسی و سیاست های کلی نظام در خصوص تقویت شوراها و شهردار بها و لغو بسیاری از مواد قوانین خاص و ملاک عمل شهرداری ها و شوراها و  کاهش منابع درآمدی شهرداری ها که جنبه محلی دارند ازایرادات اساسی لایحه فوق است.

مهندس الویری درپایان سخنان خود در اجلاس عمومی شورای عالی استان ها افزود: با توجه به اینکه شوراهای اسلامی به عنوان رکن نظارتی، مقررات گزاری و سیاست گزاری محلی در کشور هستند و شهرداری ها نیز به عنوان بازوی اجرایی این نهاد که وظایف گسترده ای در حوزه توسعه و مدیریت شهری بر عهده دارند؛ ضرورت دارد در عصر فناوری، ضمن واگذاری وظایف به مدیریت های محلی، مجلس محترم رویکرد تمرکزگرایی دولت را محدود و وظایف و اختیارات شوراها و شهرداری ها که هر2 بازوان اجرایی دولت و نظام در سطوح محلی هستند را در چارچوب قوانین موجود تقویت و مورد تاکید قرار دهد.

 

انتهای پیام/2


DOURAN Portal V5.0.2.0

V5.0.2.0