يکشنبه, 5 خرداد 1398
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای عالی استان ها مطر ح کرد:
پیشنهاد اصلاح قانون نظام صنفی كشور در شورای عالی استان ها| ضرورت استعلام از شهرداری ها در صدور پروانه های كسب
۱۵۶۰۸
 ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ 
۱۳:۳۹:۳۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

ناصر عبدی آذر گفت: استعلام از شهرداری ها دررابطه با صدور پروانه های کسب به صورت کلی نادیده گرفته شده بود. این موضوع در چند سال اخیر باعث ایجاد مشکلاتی شده است

ناصر عبدی آذر رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای عالی استان ها در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها با اشاره به طرح یک فوریتی اصلاح مواد قانون نظام صنفی کشور اظهارداشت: با توجه به اینکه اصناف یکی از بزرگترین خانواده های هر جامعه محسوب می شوند. از این جهت سعی کردیم تغییراتی را در این قانون در راستای هماهنگی بیشتر لحاظ کنیم.

وی گفت: ماده 15 قانون قبلی در قانون نظام صنفی کشور که به عنوان ماده 12 در قانون جدید است، استعلام از شهرداری ها دررابطه با صدور پروانه های کسب به صورت کلی نادیده گرفته شده بود. این موضوع در چند سال اخیر باعث ایجاد مشکلاتی شده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای عالی استان ها در توضیح بیشتر مطلب فوق ادامه داد: این نادیده گرفتن به صورت مطلق اقدامی درستی نبود. براین اساس طرح اصلاح یک فوریتی اصلاح مواد قانون نظام صنفی کشور در دستور کار کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای عالی استانها قرار گرفت. در جلسه این کمیسیون تصمیم گرفتیم که این استعلام انجام شود فقط با یک قیدی که اگر آن واحد صنفی مربوطه تخلف و یا بدهی نداشته باشد؛ شهرداری مکلف است، پاسخ دهد.

عبدی آذر در ادامه تغییرات در قانون نظام صنفی کشور با بیان اینکه یک بند نیز به ماده 48 به عنوان الحاقی بند 14 اضافه شد تصریح کرد: در کمیسیون های نظارت بر اصناف که به عنوان عالی ترین مرجع درخصوص اصناف در شهرستان ها تشکیل می شوند یا شهردارها یا معاونان شان در آن جلسات حضور داشتند. درقانون جدید حضور شهرداران در این کمیسیون ها حذف کردند.

با توجه به اینکه اطلاعاتی که شهرداران از سطح شهر دارند و توانایی که درراستای کمک کردن به اتاق اصناف و اتحادیه ها دارند حضورشان می توانست درراستای تقویت اصناف باشد که دراین طرح پیشنهاد کردیم که شهرداران هم عضو کمیسیون نظارت بر اصناف حضور داشته باشند.

 به گفته وی؛ تغییر دیگراینکه در ذیل ماده 53 پیشنهاد کردیم شهردار تهران در هیات های عالی نظارت به عنوان یک عضو از طرف جامعه مدیریت شهری حضور داشته باشند.

انتهای پیام/2


DOURAN Portal V5.0.2.0

V5.0.2.0