دوشنبه, 12 خرداد 1399
توسط رئیس شورای عالی استانها صورت گرفت:
ارسال طرح نحوه تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز شوراهای فرادست به روسای شوراهای اسلامی استان های سراسر كشور
۱۵۳۸۷
 ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ 
۱۶:۴۲:۴۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

مهندس الویری یک از نسخه از "طرح نحوه تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز شوراهای فرادست" را جهت بهره برداری به روسای شوراهای اسلامی استان های سراسر کشور ارسال کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها؛ همچنین مهندس الویری رئیس شورای عالی استانها در این نامه پیگیری موضوع اختصاص بودجه به شوراهای فرادست را از طریق مراجع ذی صلاح را یادآور شده است.

گفتنی است؛ "طرح نحوه تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز شوراهای فرادست" در دومین اجلاس عمومی این شورا در مورخ 1392/11/23 با رای اکثریت آرا به تصویب رسیده است.

در این طرح آمده است: شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری های ذی ربط مجازند از محل اعتبارات موضوع (16) و (17) بودجه شهرداری ها به شوراهای فرادست کمک کنند. همچنین  تبصره این طرح زمان پرداخت اعتبار را شش ماه اول هر سال مشخص کرده است.

انتهای پیام/2


DOURAN Portal V5.0.2.0

V5.0.2.0