دوشنبه, 12 خرداد 1399
یادداشت شهر – حمید شاكری؛ رئیس شورای شهر جهرم
شورای عالی استان ها از حقوق شوراها و شهرداری ها دفاع کند
۱۴۹۹۳
 ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ 
۱۲:۳۳:۱۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده نقش شوراها در کشور تشریفاتی خواهد شد بنابراین شورای عالی استان ها به عنوان عالی ترین نهاد شورایی باید از حقوق شوراها و شهرداری ها دفاع کند.

 

پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها / شوراها در نظام حقوقی ایران دارای جایگاه رفیعی هستند. مقنن اساسی در اصول متعددی به باب جایگاه شوراها در قانون اساسی پرداخته است. اهمیت شوراها به خصوص در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس تر است براساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که از تصمیمات آنها تبعیت کنند این اصل به خوبی نشان می دهد که نمایندگان مردم در شوراها، زمانی که مصوبه ای برای پیشبرد مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، رفاهی، بهداشتی و... براساس اختیارات خویش تصویب می نمایند همه مسئولین دولتی ملزم به تبعیت از آن هستند تا موجبات پیشرفت امور محلی هموار گردد.

از سوی دیگر، فلسفه وجودی شوراها در راستای تمرکززدایی و واگذاری اداره امور محلی به نمایندگان همان محل که از طرف مردم انتخاب می شوند، بوده است پس هرگونه تصمیمی که خلاف فلسفه ذاتی شکل گیری شوراها تصویب شود بر خلاف روح حاکم بر قانون اساسی است.

بایستی توجه کنیم که، تحکیم جایگاه شوراها موجب ارتقای مدیریت شهری خواهد بود. بنابراین نظارت، هدایت و حمایت شورا موجب تقویت مدیریت شهر خواهد بود که این امر به صلاح شهرداری می انجامد و در نهایت به صلاح شهروندان جامعه خواهد بود. عرصه شوراها و مدیریت شهری در کل مجالی برای خدمت رسانی است فلذا تمامی شوراها بایستی در سراسر کشور حامی یکدیگر باشند و از جایگاه شوراها حمایت کنند.

امروزه لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است موادی در این لایحه تعبیه شده است که از یک طرف با استقلال و روح حاکم بر قانون اساسی و فلسفه وجودی شوراها مغایرت دارد و  از سوی دیگر شوراها را درگیر کاغذبازی گسترده اداری خواهد کرد و شهرداری ها را از حداقل حقوق قانونی خود محروم خواهد کرد. از این رو شورای عالی استانها بایستی با قدرت تمام از همه ظرفیت های خود از استقلال و حق شوراها دفاع کند چرا که در لایحه مالیات بر ارزش افزوده مهمترین موضوع مرتبط با شوراها که همان اجازه تصمیم سازی و تصمیم گیری در مورد اخذ عوارض توسط شورای شهر و بخش است، لغو شده است. اگر این اتفاق رخ دهد شوراها عملاً تشریفاتی خواهند بود و یک عقب گرد تاریخی بعد از شکل گیری شوراها در حوزه دموکراسی خواهیم داشت. از سوی دیگر، بایستی در نظر داشته باشیم که، نقش مالیات بر ارزش افزوده در نظام اقتصادی شهری و روستایی ساختاری و کلیدی است که با تصویب این لایحه، نظام محلی و شهری به شدت تمرکزگرا شده و در این صورت شهرداری ها و دهیاری ها به سمت دولتی شدن پیش خواهند رفت.


DOURAN Portal V5.0.2.0

V5.0.2.0