چهارشنبه, 2 آبان 1397
نماینده استان آذربایجان شرقی در شورای عالی استانها:
گسترش صنعت گردشگری علاوه بر ابراز هویت ملی وایجاد امنیت اجتماعی موجب ارتقای ابعاد وسیع اقتصاد می شود
۱۴۷۷۶
 ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ 
۱۳:۶:۴۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بهبود جعفري گفت: گسترش صنعت گردشگری علاوه برنقش وتاثیر درابرازهویت ملی وایجاد امنیت اجتماعی موجب ارتقای ابعاد وسیع اقتصادی ازجمله ایجاد فرصت های شغلی، درآمدزایی، کاهش فقر وگسترش عدالت اجتماعی و رفاه درجامعه می شود.

 

بهبود جعفري رييس كميسيون فرهنگي، اجتماعي و گردشگري شوراي عالي استانها در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های استان متبوعش اظهارداشت: مبحث گردشگری (توریسم)جاذبه ها و جلوه های طبیعی ازارزش دو چندان برخوردارند. ازاین جهت یکی از مهمترین اشکال آن اکوتوریسم (گردشگری طبیعی ) را شکل می دهند.


وی گفت: گروه بزرگی ازگردشگران جهان، تنها برای دیدار از مناطق طبیعی نامسکونی و دست نخورده جهان سفر می کنند و به تماشای گیاهان، پرندگان وجانوران بالاخص جنگل ها مثل جنگل های بکر ارسباران می پردازند.


رئیس کمیسیون فرهنگي، اجتماعي و گردشگري شوراي عالي استانها ادامه داد: درسال 1314شمسی دولت وقت با هدف جلب سیاحان و شناساندن مفاخر وتمدن کهن سرزمین باستانی ایران به خارجیان اقدام به تاسیس یک اداره تحت عنوان «اداره جلب سیاحان خارجی وتبلیغات» دربدنه وزارت داخلی کشور کرد. سپس درسال 1320شمسی شورایی تحت عنوان «شورای جهانگردی» در داخل وزارت کشور توسط اداره سیاسی این وزارتخانه تاسیس وهفته ای یک بار تشکیل جلسه می داده است . طی سال ها وزارت خانه هایی باعنوان مختلف جهت حمایت ازصنعت توریسم تشکیل شد.سرانجام درسال 1382براساس تصویب قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی وگردشگران توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان ایرانگردی، جهانگردی و سازمان میراث فرهنگی سابق باکلیه اختیارات، تعهدات، امکانات، نیروی انسانی و....ازبدنه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی منتزع و زیر نظر ریاست جمهوری تحت عنوان «سازمان میراث فرهنگی وگردشگری» فعالیت خود را آغاز کرد.


جعفری افزود: درکشورما صنعت توریسم آن چنان که باید گسترش وتوسعه نیافته است. باتوجه به این که در تمامی  برنامه های توسعه سالیانه اخیر، به رهایی از اقتصاد تک محصولی متکی برصادرات نفت تاکید شده ولی درعمل موفقیتی حاصل نشده است .کشورهایی این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی وتوسعه ساختارزیربنایی می دانند.


به گفته وی؛ رشد و توسعه صنعت توریسم درایران به عنوان یکی از راهکارهای رهایی ازاقتصاد تک محصولی ومتنوع سازی منابع درآمد کشور،باید بیش از پیش مورد توجه برنامه ریزان، سیاست گذاران کشورقرارگیرد.


رئیس کمیسیون فرهنگي، اجتماعي و گردشگري شوراي عالي استانها با اشاره به وضعیت گردشگری استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: این استان به دلیل داشتن تنوع اقلیمی وظرفیت های بالای اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و...جایگاه ویژه ای درمنطقه وکشورمان و به خصوص دردنیا دارد که می تواند درتمام عرصه ها تاثیر گذارباشد.در این راستا می توان به اکوتوریسم منطقه حفاظت شده ارسباران اشاره کرد .


جعفری اهمیت منطقه ارسباران را تنها به دلیل  ویژگی های خاص اکوتوریسم، مناظرطبیعی، گیاهی، جانوری و زیست محیطی آن ندانست و تاکید کرد: بلکه میراث تاریخی و فرهنگی این منطقه نیز مانند آرمگاه شیخ شهاب الدین محمود اهري، کاروانسرای شاه عباس، گویجه بئل، بازار اهر، قلعه جوشون و همچنین روستاهای مهمی با ابنیه تاریخی مهم که ناشناخته باقی مانده مثل قلعه های واقع در روستای تاتار از زمان های گذشته موردتوجه بوده است.


وی درباره مجموعه های فرهنگی استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: در روستای «وینق» ساختمانی وجود دارد که ازقلعه تاریخی ومعماری منحصر به فرد است. این ساختمان به صورت قصر و قلعه جنگلی است واین بناها باعث می شود بستر برای ایجاد پارک های جنگلی واسکان های گردشگران فراهم شود.


نماینده استان آذربایجان شرقی در شورای  عالی استانها تاکید کرد: همچنین تالاب یوسفلو، قلعه شیربیت و کتیبه روستای شیشه که به گلین داشی معروف است بنیه تاریخی یک ملت و یک کشور را درخود ذخیره کرده بدون هیچ حفاظت وسرمایه گذاری رها شده است. گسترش صنعت گردشگری علاوه برنقش وتاثیر آن درابرازهویت ملی وایجاد امنیت اجتماعی موجب ارتقای ابعاد وسیع اقتصادی ازجمله ایجاد فرصت های شغلی، درآمدزایی، کاهش فقر وگسترش عدالت اجتماعی و رفاه درجامعه می شود.


بنابراین ضرورت  دارد ظرفیت ها ومناطق گردشگری، شناسایی و مناطق گردش پذیر، اماکن تاریخی، جاذبه های طبیعی بیش ازپیش مورد توجه قرارگیرد.

 

 


DOURAN Portal V5.0.2.0

V5.0.2.0