جمعه, 4 خرداد 1397

با حکم رئیس شورای عالی استان‌ها:
رحمت اله پالوچ مدیر حوزه دفتر رئیس شورای عالی استان ها شد
۱۴۳۷۵
 ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ 
۱۰:۵۹:۵۴

مهندس الویری در حکمی رحمت اله پالوچ را به سمت مدیر حوزه دفتر رئیس شورای عالی استان ها منصوب کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها ، مهندس مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان ها در حکمی رحمت اله پالوچ را به سمت مدیر حوزه دفتر رئیس شورای عالی استان ها منصوب شد.


در این حکم آمده است:


نظر به تعهد و سوابق شما، به عنوان مدیر حوزه دفتر رئیس شورای عالی استان ها منصوب می شوید. انتظار دارم همراه با حسن خلق، صبوری، پیگیری و هماهنگی های لازم در راستای وظایف ذاتی اقدام به عمل آورید.

 

                                                                                         مرتضی الویری

                                                                                 رئیس شورای عالی استان ها

پایان پیام/


شورای عالی استانها

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8