چهارشنبه, 1 فروردين 1397

در سومین جلسه ؛
بررسی طرح قطار حومه ای و پساب شهری در جلسه شورای اسلامی شهرستان یزد
۱۴۲۹۲
 ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ 
۱۵:۳۵:۳۶

در سومین جلسه شورای اسلامی شهرستان یزد طرح قطار حومه ای و پساب شهری مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها، رئیس شورای اسلامی شهرستان یزد در سومین جلسه این شورا با اشاره به طرح مطالعاتی قطار حومه ای در شورای شهرستان گفت: طی صحبت های اولیه با مسئولین راه آهن و ضرورت این اقدام در راستای سهولت رفت وآمد مردم در شهرستانها، راه آهن آمادگی خود را اعلام نمودند.

وی گفت: مسئولین راه آهن همکاری شهرداری ها را در این زمینه مهم دانستند و در صورت آزادسازی ها آمادگی خود را برای ریل گذاری اعلام کردند و شورای استان و شهرستان هم همکاری خواهند داشت.

رئیس شورای شهرستان یزد راه اندازی شرکت قطار حومه ای را ضروری دانست و بر همکاری همه دستگاه ها در این امر تاکید کرد.

محمد علی زارع در ادامه به ساماندهی اتباع اشاره کرد و نحوه هزینه کرد بودجه شهرداری ها در این زمینه را خواستار شد.

حسین سلطانی دیگر عضو شورای شهرستان ساماندهی مهمانشهرها را خواستار شد و بر تعامل شوراها در این زمینه تاکید کرد.

رضوان خوش اندام پساب شهری را امری مهم دانست و گفت: شورا و شهرداری ها ضمن ورود و اهمیت دادن به این موضوع، ساماندهی را مدنظر قرار دهند و با اشاره به طرح های استان در زمینه توسعه فضای سبز و استفاده از این پساب در این مسیر، خواستار برگزاری جلسات با متولیان امر شد.

کسب وکارهای اینترنتی و طرح های جدید تاکسی ها از موضوعاتی بود که حسین دشتی دیگر عضو شورای شهرستان به آن پرداخت و خواستار شرایط مساوی برای رقابت شد.

همچنین در این جلسه حسین سلطانی به عنوان خزانه دار شورای شهرستان یزد انتخاب شد.


شورای عالی استانها

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8