چهارشنبه, 1 فروردين 1397

معاون اجرایی واداری شورای عالی استانها خبر داد:
تصویب حق ماموریت اعضای شورا در جلسه هیات وزیران به پیشنهاد شورای عالی استانها
۱۴۲۸۹
 ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ 
۱۳:۳۹:۱۷

منصور روشناسی از تصویب پیشنهاد شورای عالی استانها پیرامون حق ماموریت اعضای شوراهای اسلامی در جلسه هیات وزیران خبر داد.


منصور روشناسی معاون اجرایی و اداری شورای عالی استانها در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها اظهارداشت: با پیشنهاد شورای عالی استانها و با پیگیری های رئیس شورای عالی استانها، هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه(مورخ 96.8.17 ) هزینه حق ماموریت اعضای شوراهای اسلامی کشور را مصوب کرد.


وی گفت: براساس این تصویب نامه هزینه سفر کاری روزانه در داخل کشور به منظور انجام وظایف مربوط به شوراها در خارج از حوزه انتخابیه مشخص شده است.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها، تصویب نامه هیات وزیران به شرح ذیل است؛


 

 


شورای عالی استانها

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8