يکشنبه, 6 اسفند 1396

نگاهی به عملکرد دوره سوم شورای عالی استانها/4
جلسات مشترك با دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام
۱۴۲۴۸
 ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ 
۱۳:۸:۱۶

دیدار اعضای شورای عالی استانها با مقام معظم رهبری در سال 1390 که با رایزنی مهندس چمران  فراهم شد طلایی ترین جلسه این شورا در دوره سوم بود که این دیدار در ارتقاء جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا در دولت و مجلس نقش مهمی را ایفا نمود.


 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، شورای عالی استان ها به منظور پیشبرد اهداف، برنامه ها و پیگیری روند بررسی طرح های ارسالی خود در مجلس و دولت و نیز پیگیری موضوعات مرتبط با شوراها، شهرداری ها و دهیاری ها در شورای محترم نگهبان قانون اساسی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین اعمال نقطه نظرات کارشناسی و تخصصی شورا جلسات متعددی را با نهادها، وزارتخانه ها و مراکز پژوهشی دستگاه های مختلف وابسته به دولت و مجلس برگزار نموده است.

 

البته حضور رئیس و سایر اعضا و کارشناسان محترم شورای عالی استانها به صورت مستمر در جلسات مذکور فرصتی بود که این بزرگواران از منافع و مصالح شوراها، شهرداری ها، و دهیاری ها دفاع نمایند.

 

همچنین برگزاری جلسات مشترک و کارشناسی یاد شده  نه تنها باعث تقویت تعاملات فی ما بین شده بلکه منجر به معرفی شورای عالی استانها به عنوان دومین پارلمان کشور در بین مردم و مسئولین گردید.

 

ضمنا دیدار اعضای شورای عالی استانها با مقام معظم رهبری در سال 1390 که با رایزنی مهندس چمران  فراهم شد طلایی ترین جلسه این شورا در دوره سوم بود که این دیدار در ارتقاء جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا در دولت و مجلس نقش مهمی را ایفا نمود.

 

تعدادی از عناوین جلسات و نشست های مذکور به شرح زیر بیان می گردد:

 

1- تعداد 5 جلسه با حضور روسا و نواب رئیس مجلس شورای اسلامی در اجلاس شورای عالی استان ها

 

2-تعداد 9 جلسه دیدار رئیس شورای عالی استانها با اعضای محترم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ( در محل مجلس)

 

3- تعداد 7 جلسه با حضور اعضای هیات رئیسه فراکسیون شوراها و مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی در اجلاس شورای عالی استان ها

 

4-تعداد 31 جلسه حضور در جلسات مشترک هیات رئیسه فراکسیون شوراها و مدیریت شهری (در محل مجلس)

 

5-حضور در 31 جلسه  مشترک با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

 

6- 115 جلسه  دیدار رئیس شورای عالی استانها با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی (در محل شورا و مجلس)

 

7- جلسه مشترک کمیسیون فرهنگی شورای عالی استانها باکمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی (در محل مجلس)

 

8-  تعداد 32 جلسه با حضور و سخنرانی رئیس شورای عالی استانها در شهرستانهای کشور بر اساس دعوت نمایندگان مجلس شورای اسلامی

 

9- تعداد 65 جلسه با حضور در جلسات کمیسیون  شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی

 

10- تعداد 61 جلسه با حضور رئیس شورای عالی استانها در مجمع نمایندگان استان تهران

 

11-تعداد 14 جلسه با  حضور رئیس شورای عالی استانها در جلسات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی

 

12- تعداد 19 جلسه با حضور رئیس جمهور و و زراء در اجلاس شورای عالی استان ها

 

13- تعداد 30 جلسه با حضور در جلسات کار گروه های مشترک با وزارتخانه ها پیرامون طرح های ارسالی و سایر موضوعات مرتبط

 

14- حضور دبیر شورای نگهبان در اجلاس شورای عالی استان ها

 

15- تعداد 11 جلسه شورای عالی استانها با دبیر واعضای شورای نگهبان قانون اساسی

 

16- تعداد 22 جلسه با حضور در جلسات کمیسیون های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

17-  تعداد 2 جلسه با حضور دبیر مجمع تشخیص مصلح نظام در اجلاس شورای عالی استان ها

 

18- تعداد 10 جلسه با حضور در جلسات کمیته تحقیق و تفحص کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی

 

19- تعداد 31 جلسه  مشترک شورای اسلامی استان ها با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان ها مربوطه

 

20- تعداد 75 جلسه با حضور در جلسات کمیسیون هاس تخصصی مجلس شورای اسلامی جهت بررسی طرح ها و لوایح( اصلی و فرعی )

 

21- حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در اجلاس شورای عالی استان ها

 

پایان پیام/


شورای عالی استانها

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8