يکشنبه, 28 آبان 1396

سخنگوی شورای عالی استانها مطرح کرد:
آموزش 139 عضو منتخب دوره پنجم شوراهای اسلامی استان قزوین
۱۴۱۹۱
 ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ 
۱۳:۳۵:۳۷

احدچگینی از برگزاری دوره آموزشی یک روزه برای منتخبین دوره پنجم شوراهای اسلامی استان قزوین با حضور معاونت اجرایی و اداری شورای عالی استانها خبر داد.

احدچگینی رئیس شورای اسلامی استان قزوین در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها درخصوص دوره آموزشی برگزارشده در استان قزوین اظهارداشت: این دوره آموزشی یک روزه در هفته گذشته به همت شورای شهر و استان درمحل دانشگاه علمی_ کاربردی شهرداری قزوین با حضور 139 عضو شورایی قزوین برگزار شد.

وی با تاکید بر امر آموزش شوراها در سراسر کشور گفت: آموزش شوراهابایستی جدی گرفته شود چرا که توانمندسازی اعضای شوراها را درپی دارد که درنتیجه  درراستای بررسی مصوبات و حل مشکلات شهری نقش مهمی خواهد داشت.

سخنگوی شورای عالی استانها در پایان افزود: مبانی قانون شوراها توسط آقای روشناسی معاون اجرایی واداری شورای عالی استانها تدریس شد؛ همچنین درباره آئین نامه ها و شرح وظایف شوراها آموزش های لازم ارائه داده شد.

انتهای پیام/


شورای عالی استانها

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8