شنبه, 29 مهر 1396

معاون حقوقی و امور مجلس شورای عالی استانها خبرداد:
ارسال طرح الحاق یك تبصره به ماده 80 قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران به مجلس شورای اسلامی
۱۳۹۳۰
 ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ 
۱۴:۱:۲۷

فرهاد سلاسل با اشاره به طرح الحاق یک تبصره به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران گفت: طرح فوق پس از بحث و بررسی  به تصویب اعضای شورای عالی استانها رسید و جهت سیر مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

فرهاد سلاسل معاون حقوقی و امور مجلس شورای عالی استانها درگفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها با اشاره به طرح الحاق یک تبصره به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران سی وهشتمین اجلاس عمومی شورا اظهارداشت: دراین اجلاس طرح فوق پس از بحث و بررسی  به تصویب اعضای شورای عالی استانها رسید و جهت سیر مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

وی درباره ضرورت طرح فوق، با اشاره به ماده15 مکرر قانون شوراها تاکید کرد: شورای شهرستان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دوسوم شورای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان  به دعوت فرماندار و شورای استان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای شهرستان واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار تشکیل می شود.

معاون حقوقی و امور مجلس شورای عالی استانها درادامه مطلب فوق افزود: براین اساس، خلا چندماهه برای تشکیل هیات تطبیق مصوبات به وجود می آید و علت اصلی آن عدم تشکیل شوراهای فرداست است، لذا تازمانی که شورای شهرستان و استان تشکیل نشده، طبیعتا نمی تواند نماینده برای عضویت درهیات تطبیق معرفی کند . در این صورت هیات تطبیق مصوبات ناکار آمد بوده و نخواهد توانست شوراها را با قوانین تطبیق دهد چرا که یک عضو از اعضای سه نفره هیات وجود ندارد.

سلاسل با توضیحات مطلب فوق درباره پیشنهاد شورای عالی استانها در سی و هشتمین اجلاس عمومی برای رفع این خلا قانونی بیان کرد: اعضای شورای عالی استانها مقرر کردند که تمامی نمایندگان شوراهای فرادستی که در شوراها و کمیته ها عضو هستند، پس از پایان دوره تا معرفی نماینده جدید به کار خود ادامه خواهند داد.که این پیشنهاد بایستی در مجلس شورای اسلامی بررسی و در صورت تصویب اجرا خواهد شد.

انتهای پیام/


شورای عالی استانها

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8