پنج‌شنبه, 27 مهر 1396

    /  2
عضو کمیسیون حقوقی شورای عالی استانها مطرح کرد:
آشنایی با قوانین و حركت در این مسیر امری ضروری برای كاندیداهای شورا
۱۳۸۴۹
 ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ 
۹:۴۴:۵۱
جهانیان آشنایی با قوانین و حرکت در این مسیر را برای کاندیداهای شورا امری ضروری دانست و تاکید کرد: کاندیداها نسبت به مسائل واقع بین باشند؛ درغیراین صورت حل مشکلات مدیریت شهری و محلی حل نخواهد شد.


اصغر جهانیان نماینده استان همدان درشورای عالی استانها درگفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عای استانها با بیان اینکه احصا ورفع مشکلات مردم باید در اولویت باشد کاندیداها باشد، اظهارداشت: افرادی که می خواهند برای شوراها کاندید شوند بایستی رعایت اخلاق در درجه اول قرار دهند درحیطه، وظایف و اختیارات قانونی حرکت کنند.


وی با بیان اینکه قول هایی بدهند که می توانند آن ها را انجام دهند گفت:نباید وعده هایی داده شود  که منع قانونی دارند و نتوانند به مردم پاسخگو باشند.


عضو کمیسیون حقوقی شورای عالی استانها آشنایی با قوانین و حرکت در این مسیر را برای کاندیداهای شورا امری ضروری دانست و تاکید کرد: کاندیداها نسبت به مسائل واقع بین باشند؛ درغیراین صورت حل مشکلات مدیریت شهری و محلی حل نخواهد شد.شورای عالی استانها

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8